Folldal kirkelige fellesråd. Kontonr. 1895.08.08620, vipps 69 58 25. Kontonr. nytt orgel: 1822.31.91157, vipps 75 65 50
KALENDER

søndag 4 desember
Dalen kyrkje
søndag 18 desember
Dalen kyrkje
Folldal kirke
mandag 19 desember
Folldal kirke
Folldal kirke
lørdag 24 desember
Folldal Bo- og Servicesenter
Egnund kapell
Dalen kyrkje

Kalender

Vis følgende kategorier:

Barnehagegudsteneste
Familiegudsteneste
Gudsteneste
Konfirmasjonsgudsteneste
Konsert,
Musikkandakt
Skulegudsteneste
Ungdomsgudsteneste

Desember


04Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Dalen kyrkje

18Søndag
12:00 - 13:00
Konsert, musikkarr. i Dalen kyrkje
Vi synger og spiller julen inn

18Søndag
19:00 - 20:00
Konsert, musikkarr. i Folldal kirke
Vi synger og spiller julen inn

19Mandag
10:15 - 12:00
Barnehagegudstjeneste i Folldal kirke
Adventsstund, barnehagen

19Mandag
13:30 - 14:15
Skolegudstjeneste i Folldal kirke
Julegudstjeneste med Folldal skole

24Lørdag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Folldal Bo- og Servicesenter
Juleandakt

24Lørdag
11:00 - 12:00
Familiegudstjeneste i Egnund kapell
Familiegudstjeneste

24Lørdag
14:30 - 15:00
Familiegudstjeneste i Dalen kyrkje
Familiegudstjeneste

24Lørdag
16:00 - 17:00
Familiegudstjeneste i Folldal kirke
Familiegudstjeneste

25Søndag
12:00 - 13:00
Gudstjeneste i Folldal kirke
Høytidsgudstjeneste

26Mandag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Dalen kyrkje
Høytidsgudstjeneste

31Lørdag
15:00 - 16:00
Gudstjeneste i Folldal kirke
Nyttårsmesse

Januar


22Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Folldal kirke

Februar


05Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Egnund kapell

12Søndag
11:00 - 12:00
Ungdomsgudstjeneste i Håkons hall, Lillehammer
Konfirmantleir, Lillehammer

26Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Folldal kirke

26Søndag
16:30 - 17:30
Gudstjeneste i Folldal Bo- og Servicesenter

Mars


05Søndag
19:00 - 20:00
Musikkandakt i Egnund kapell
Salmekveld.

12Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Dalen kyrkje
Menighetens årsmøte. Kirkekaffe

19Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Rondaheim
Gudstjeneste med kirkekaffe

26Søndag
19:00 - 20:00
Musikkandakt i Folldal kirke
Salmekveld. Menighetens årsmøte. Kirkekaffe

April


06Torsdag
19:30 - 20:30
Gudstjeneste i Dalen kyrkje

07Fredag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Folldal kirke

09Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Folldal kirke
Høytidsgudstjeneste

09Søndag
19:30 - 20:30
Gudstjeneste i Dalen kyrkje
Høytidsgudstjeneste

23Søndag
11:00 - 12:00
Familiegudstjeneste i Folldal kirke
Tårnagenter deltar. Kirkekaffe

30Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Dalen kyrkje

Mai


07Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Folldal kirke
Samtalegudstjeneste med konfirmantene

17Onsdag
09:30 - 10:30
Familiegudstjeneste i Folldal kirke
Folldal janitsjarkorps og Ekko/Heimklang deltar

17Onsdag
16:00 - 17:00
Familiegudstjeneste i Dalen kyrkje
Ekko/Heimklang deltar

28Søndag
11:00 - 12:00
Konfirmasjonsgudstjeneste i Dalen kyrkje
Konfirmasjon

29Mandag
09:30 - 10:00
Gudstjeneste i Folldal kirke
Pinsefrokost etter messa

Juni


03Lørdag
12:00 - 13:00
Konfirmasjonsgudstjeneste i Folldal kirke
Konfirmasjon

11Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Egnund kapell

18Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Folldal kirke

Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem