Folldal kirkelige fellesråd. Kontonr. 1895.08.08620, vipps 69 58 25. Kontonr. nytt orgel: 1822.31.91157, vipps 75 65 50
Tilgjengeligheitserklæring

Tilgjengelighetserklæring for folldal.kirken.no

Les tilgjengelighetserklæringen
KALENDER

torsdag 18 april
Folldal kirke
søndag 21 april
Dalen kyrkje
søndag 28 april
Rondaheim
torsdag 9 mai
Egnund kapell
søndag 12 mai
Folldal kirke
fredag 17 mai
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 19 mai
Dalen kyrkje

Kalender

Vis følgende kategorier:

Familiegudsteneste
Gudsteneste
Institusjonsandakt
Konfirmasjonsgudsteneste
Konsert,
Musikkandakt

April


18Torsdag
19:00 - 20:00
Konsert, musikkarr. i Folldal kirke
Konsert med gitaristen Stig Ulv

21Søndag
11:00 - 12:00
Familiegudstjeneste i Dalen kyrkje
Tårnagenter. Kirkekaffe

28Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Rondaheim
Kirkekaffe

Mai


09Torsdag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Egnund kapell

12Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Folldal kirke
Samtalegudstjeneste med konfirmantene

17Fredag
09:30 - 10:30
Familiegudstjeneste i Folldal kirke
Folldal Janitsjarkorps og Ekko/Heimklang deltar

17Fredag
16:00 - 17:00
Familiegudstjeneste i Dalen kyrkje
Ekko/Heimklang deltar

19Søndag
09:30 - 10:30
Gudstjeneste i Dalen kyrkje
Morgengudstjeneste med pinsefrokost etter messa

25Lørdag
12:00 - 13:00
Konfirmasjonsgudstjeneste i Folldal kirke
Konfirmasjon

Juni


01Lørdag
12:00 - 13:00
Konfirmasjonsgudstjeneste i Dalen kyrkje
Konfirmasjon

16Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Folldal kirke

Juli


11Torsdag
19:00 - 20:00
Konsert, musikkarr. i Folldal kirke
Konsert med A. Zymenko, piano/orgel

14Søndag
12:00 - 13:00
Gudstjeneste i Tollevshaugen (Grimsdalen, Dovre)
Setermesse, Dovre og Folldal

21Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Uppigard Streitlien bygdetun
Friluftsmesse. Liv i stuguom

August


11Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Døllia, Einunndalen
Setermesse, setra til Anne Berit og Geir Olav Slåen. Merk klokkeslettet: Kl 11.00

11Søndag
19:00 - 20:00
Gudstjeneste i Eysteinkyrkja
Kveldsmesse

25Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Folldal kirke

September


01Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Dalen kyrkje

08Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Tron ungd.senter
Trondagen, program for hele familien

15Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Rondaheim
Kirkekaffe

21Lørdag
18:00 - 19:00
Gudstjeneste i Folldal kirke
50-årskonfirmanter

22Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Dalen kyrkje
Høsttakkefest. Pres.konf. 6-årsbok. Kirkekaffe

22Søndag
19:00 - 20:00
Gudstjeneste i Folldal kirke
Høsttakkefest. Pres.konf. Kirkekaffe

Oktober


06Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Egnund kapell

13Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Dalen kyrkje

20Søndag
11:00 - 12:00
Familiegudstjeneste i Folldal kirke
4-årsbok, minimusikal. Kirkekaffe

November


03Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Folldal kirke
Allehelgensmesse. Ekko/Heimklang deltar. Kirkekaffe

10Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Dalen kyrkje

17Søndag
19:00 - 20:00
Musikkandakt i Folldal kirke
Salmekveld

Desember


01Søndag
11:00 - 12:00
Familiegudstjeneste i Folldal kirke
Lys våken. Kirkekaffe

08Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Dalen kyrkje

24Tirsdag
11:00 - 12:00
Familiegudstjeneste i Egnund kapell
Familiegudstjeneste. Offer til Kirkens Nødhjelp

24Tirsdag
11:00 - 12:00
Institusjonsandakt i Folldal Bo- og Servicesenter
Juleandakt

24Tirsdag
14:30 - 15:30
Familiegudstjeneste i Dalen kyrkje
Familiegudstjeneste. Offer til Kirkens Nødhjelp

24Tirsdag
16:00 - 17:00
Familiegudstjeneste i Folldal kirke
Familiegudstjeneste. Offer til Kirkens Nødhjelp

25Onsdag
12:00 - 13:00
Gudstjeneste i Folldal kirke
Høytidsgudstjeneste

26Torsdag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Dalen kyrkje
Høytidsgudstjeneste

31Tirsdag
15:00 - 16:00
Gudstjeneste i Folldal kirke
Nyttårsmesse

Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00
soknepresten@folldal.kirken.no   
kyrkjevergen@folldal.kirken.no 

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem