Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Kalender

Vis følgende kategorier:

Familiegudsteneste
Gudsteneste
Konfirmasjonsgudsteneste
Musikkandakt

Mars


07Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Folldal kirke

21Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Folldal kirke
Kirkekaffe med årsmøte

21Søndag
19:00 - 20:00
Musikkandakt i Dalen kyrkje
Salmekveld. Kirkekaffe med årsmøte

April


01Torsdag
19:30 - 20:30
Gudstjeneste i Folldal kirke

02Fredag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Dalen kyrkje
Langfredagsmesse

04Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Folldal kirke
Høytidsgudstjeneste

04Søndag
19:30 - 20:30
Gudstjeneste i Dalen kyrkje
Høytidsgudstjeneste

18Søndag
11:00 - 12:00
Familiegudstjeneste i Folldal kirke
Familiegudstjeneste med tårnagenter. Kirkekaffe

25Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Dalen kyrkje

Mai


09Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Folldal kirke
Samtalegudstjeneste med konfirmantene

13Torsdag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Egnund kapell

17Mandag
09:30 - 10:15
Familiegudstjeneste i Folldal kirke
Familiegudstjeneste. Janitsjarkorpset og Ekko/Heimklang deltar

17Mandag
16:00 - 17:00
Familiegudstjeneste i Dalen kyrkje
Familiegudstjeneste. Ekko/Heimklang deltar

23Søndag
09:30 - 10:30
Gudstjeneste i Folldal kirke
Morgenmesse. Pinsefrokost etter messa

29Lørdag
12:00 - 12:00
Konfirmasjonsgudstjeneste i Dalen kyrkje
Konfirmasjon

Juni


05Lørdag
12:00 - 13:00
Konfirmasjonsgudstjeneste i Folldal kirke
Konfirmasjon

13Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Rondaheim
Kirkekaffe

20Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Folldal kirke