Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 25 april
Dalen kyrkje
onsdag 28 april
Folldal kirke
søndag 9 mai
Folldal kirke
torsdag 13 mai
Egnund kapell
mandag 17 mai
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 23 mai
Folldal kirke
søndag 13 juni
Rondaheim

Kalender

Vis følgende kategorier:

Familiegudsteneste
Gudsteneste
Konfirmasjonsgudsteneste
Konsert,
Musikkandakt

April


25Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Dalen kyrkje

28Onsdag
18:00 - 19:00
Konsert, musikkarr. i Folldal kirke
Konsert: Irina Grechaniuk (orgel) m.fl.

Mai


09Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Folldal kirke
Samtalegudstjeneste med konfirmantene

13Torsdag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Egnund kapell

17Mandag
09:30 - 10:15
Familiegudstjeneste i Folldal kirke
Familiegudstjeneste. Janitsjarkorpset og Ekko/Heimklang deltar

17Mandag
16:00 - 17:00
Familiegudstjeneste i Dalen kyrkje
Familiegudstjeneste. Ekko/Heimklang deltar

23Søndag
09:30 - 10:30
Gudstjeneste i Folldal kirke
Morgenmesse. Pinsefrokost etter messa

Juni


13Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Rondaheim
Kirkekaffe

20Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Folldal kirke

Juli


11Søndag
12:00 - 13:00
Gudstjeneste i Tollevshaugen (Grimsdalen, Dovre)
Setermesse, felles for Dovre og Folldal (alternativt: Gudstjeneste i Eysteinkyrkja kl 11.00)

25Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Uppigard Streitlien bygdetun
Friluftsmesse. Liv i stuguom

28Onsdag
19:00 - 20:00
Musikkandakt i Folldal kirke
Orgelmeditasjon med diktlesning

August


01Søndag
14:00 - 15:00
Gudstjeneste i Eysteinkyrkja
Gudstjeneste i forbindelse med Dovrefjellsmarsjen

08Søndag
12:00 - 13:00
Gudstjeneste i Meløya, Einunndalen
Setermesse, Meløya (Storsteigens seter)

15Søndag
12:00 - 13:00
Gudstjeneste i Einunndalen
Setermesse på Ryhaugsetra (Hege og Knut Ryhaug)

22Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Folldal kirke

September


05Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Dalen kyrkje

18Lørdag
12:00 - 12:00
Konfirmasjonsgudstjeneste i Dalen kyrkje
Konfirmasjon

19Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Rondaheim
Kirkekaffe

25Lørdag
18:00 - 19:00
Gudstjeneste i Folldal kirke
50-årskonfirmantjubileum, med påfølgende festsamvær i kirkestua.

26Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Dalen kyrkje
Høsttakkefest, med presentasjon av nye konfirmanter og utdeling av 6-årsbok. Kirkekaffe

26Søndag
19:00 - 20:00
Gudstjeneste i Folldal kirke
Høsttakkefest, med presentasjon av nye konfirmanter. Kirkekaffe

Oktober


02Lørdag
12:00 - 13:00
Konfirmasjonsgudstjeneste i Folldal kirke
Konfirmasjon

03Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Egnund kapell

17Søndag
11:00 - 12:00
Familiegudstjeneste i Folldal kirke
Familiegudstjeneste med minimusikal og utdeling av 4-årsbok. Kirkekaffe

20Onsdag
19:00 - 20:00
Musikkandakt i Folldal kirke
Orgelmeditasjon med diktlesning

24Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Dalen kyrkje

November


07Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Folldal kirke
Allehelgensmesse. Kirkekaffe

14Søndag
19:00 - 20:00
Musikkandakt i Dalen kyrkje
Salmekveld

28Søndag
11:00 - 12:00
Familiegudstjeneste i Folldal kirke
Familiegudstjeneste. Lys Våken, Kirkekaffe

Desember


05Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Dalen kyrkje

19Søndag
12:00 - 13:00
Musikkandakt i Dalen kyrkje
Vi synger og spiller julen inn

19Søndag
19:00 - 20:00
Musikkandakt i Folldal kirke
Vi synger og spiller julen inn

24Fredag
11:00 - 12:00
Familiegudstjeneste i Egnund kapell
Familiegudstjeneste

24Fredag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Folldal Bo- og Servicesenter
Juleandakt

24Fredag
14:30 - 15:30
Familiegudstjeneste i Dalen kyrkje
Familiegudstjeneste

24Fredag
16:00 - 17:00
Familiegudstjeneste i Folldal kirke
Familiegudstjeneste

25Lørdag
12:00 - 13:00
Gudstjeneste i Folldal kirke
Høytidsgudstjeneste

26Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Dalen kyrkje
Høytidsgudstjeneste

27Mandag
18:00 - 19:00
Konsert, musikkarr. i Folldal kirke
Julens salmer og sanger. Elever fra kulturskolen deltar

31Fredag
15:00 - 16:00
i Folldal kirke
Nyttårsmesse