Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 25 juli
Uppigard Streitlien bygdetun
onsdag 28 juli
Folldal kirke
søndag 1 august
Eysteinkyrkja
søndag 8 august
Meløya, Einunndalen
søndag 15 august
Einunndalen
søndag 22 august
Folldal kirke
søndag 5 september
Dalen kyrkje
lørdag 18 september
Dalen kyrkje

Kalender

Vis følgende kategorier:

Familiegudsteneste
Gudsteneste
Konfirmasjonsgudsteneste
Konsert,
Musikkandakt

Juli


25Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Uppigard Streitlien bygdetun
Friluftsmesse. Liv i stuguom

28Onsdag
19:00 - 20:00
Musikkandakt i Folldal kirke
Orgelmeditasjon med diktlesning

August


01Søndag
14:00 - 15:00
Gudstjeneste i Eysteinkyrkja
Gudstjeneste i forbindelse med Dovrefjellsmarsjen

08Søndag
12:00 - 13:00
Gudstjeneste i Meløya, Einunndalen
Setermesse, Meløya (Storsteigens seter)

15Søndag
12:00 - 13:00
Gudstjeneste i Einunndalen
Setermesse på Ryhaugsetra (Hege og Knut Ryhaug)

22Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Folldal kirke

September


05Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Dalen kyrkje

18Lørdag
12:00 - 12:00
Konfirmasjonsgudstjeneste i Dalen kyrkje
Konfirmasjon

19Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Rondaheim
Kirkekaffe

25Lørdag
18:00 - 19:00
Gudstjeneste i Folldal kirke
50-årskonfirmantjubileum, med påfølgende festsamvær i kirkestua.

26Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Dalen kyrkje
Høsttakkefest, med presentasjon av nye konfirmanter og utdeling av 6-årsbok. Kirkekaffe

26Søndag
19:00 - 20:00
Gudstjeneste i Folldal kirke
Høsttakkefest, med presentasjon av nye konfirmanter. Kirkekaffe

Oktober


02Lørdag
12:00 - 13:00
Konfirmasjonsgudstjeneste i Folldal kirke
Konfirmasjon

03Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Egnund kapell

17Søndag
11:00 - 12:00
Familiegudstjeneste i Folldal kirke
Familiegudstjeneste med minimusikal og utdeling av 4-årsbok. Kirkekaffe

20Onsdag
19:00 - 20:00
Musikkandakt i Folldal kirke
Orgelmeditasjon med diktlesning

24Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Dalen kyrkje

November


07Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Folldal kirke
Allehelgensmesse. Kirkekaffe

14Søndag
19:00 - 20:00
Musikkandakt i Dalen kyrkje
Salmekveld

28Søndag
11:00 - 12:00
Familiegudstjeneste i Folldal kirke
Familiegudstjeneste. Lys Våken, Kirkekaffe

Desember


05Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Dalen kyrkje

19Søndag
12:00 - 13:00
Musikkandakt i Dalen kyrkje
Vi synger og spiller julen inn

19Søndag
19:00 - 20:00
Musikkandakt i Folldal kirke
Vi synger og spiller julen inn

24Fredag
11:00 - 12:00
Familiegudstjeneste i Egnund kapell
Familiegudstjeneste

24Fredag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Folldal Bo- og Servicesenter
Juleandakt

24Fredag
14:30 - 15:30
Familiegudstjeneste i Dalen kyrkje
Familiegudstjeneste

24Fredag
16:00 - 17:00
Familiegudstjeneste i Folldal kirke
Familiegudstjeneste

25Lørdag
12:00 - 13:00
Gudstjeneste i Folldal kirke
Høytidsgudstjeneste

26Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Dalen kyrkje
Høytidsgudstjeneste

27Mandag
18:00 - 19:00
Konsert, musikkarr. i Folldal kirke
Julens salmer og sanger. Elever fra kulturskolen deltar

31Fredag
15:00 - 16:00
i Folldal kirke
Nyttårsmesse

Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem