Folldal kirkelige fellesråd. Kontonr. 1895.08.08620, vipps 69 58 25. Kontonr. nytt orgel: 1822.31.91157, vipps 75 65 50
KALENDER

lørdag 23 september
Folldal kirke
søndag 24 september
Dalen kyrkje
Folldal kirke
fredag 29 september
Folldal kirke
søndag 8 oktober
Dalen kyrkje
søndag 15 oktober
Egnund kapell
søndag 22 oktober
Folldal kirke
søndag 5 november
Dalen kyrkje

Kalender

Vis følgende kategorier:

Familiegudsteneste
Gudsteneste
Konsert,
Musikkandakt

September


23Lørdag
18:00 - 19:00
Gudstjeneste i Folldal kirke
50-årskonfirmantjubileum

24Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Dalen kyrkje
Høsttakkefest med 6-årsbok og presentasjon av nye konfimanter. Kirkekaffe

24Søndag
19:00 - 20:00
Gudstjeneste i Folldal kirke
Høsttakkefest med presentasjon av nye konfimanter. Kirkekaffe

29Fredag
19:30 - 20:30
Konsert, musikkarr. i Folldal kirke
KONSERT MED SYNNØVE PLASSEN OG BENDIK S. QVAM. Arr.: Orgelkomitéen

Oktober


08Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Dalen kyrkje

15Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Egnund kapell

22Søndag
11:00 - 12:00
Familiegudstjeneste i Folldal kirke
Familiegudstjeneste med 4-årsbok, minimusikal. Kirkekaffe

November


05Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Dalen kyrkje
Allehelgensmesse. Nattverd. Ekko/Heimklang deltar. Kirkekaffe i Fjellheim

12Søndag
19:00 - 20:00
Musikkandakt i Folldal kirke
Salmekveld

26Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Dalen kyrkje

Desember


03Søndag
11:00 - 12:00
Familiegudstjeneste i Folldal kirke
Familiegudstjeneste. Lys våken. Kirkekaffe

17Søndag
12:00 - 13:00
Musikkandakt i Dalen kyrkje
Vi synger og spiller julen inn

17Søndag
19:00 - 20:00
Musikkandakt i Folldal kirke
Vi synger og spiller julen inn

24Søndag
11:00 - 12:00
Familiegudstjeneste i Egnund kapell
Familiegudstjeneste

24Søndag
11:00 - 12:00
i Folldal Bo- og Servicesenter
Juleandakt

24Søndag
14:30 - 15:30
Familiegudstjeneste i Dalen kyrkje
Familiegudstjeneste

24Søndag
16:00 - 17:00
Familiegudstjeneste i Folldal kirke
Familiegudstjeneste

25Mandag
12:00 - 13:00
Gudstjeneste i Folldal kirke
Høytidsgudstjeneste

26Tirsdag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Dalen kyrkje
Høytidsgudstjeneste

27Onsdag
18:00 - 19:00
Konsert, musikkarr. i Folldal kirke
"Julens salmer og sanger", med elever fra kulturskolen og andre solister og musikere

31Søndag
15:00 - 16:00
i Folldal kirke
Nyttårsmesse

Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem