Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
Livets gang

Gravferd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke


Betaling av årskontingent for menighetsbladet

I årets første utgave av menighetsbladet som nå er sendt ut til abonnentene utenbygds samt alle innenbygdsboende, ligger det en giro. Denne gjelder betaling av årspengene (kr. 300,-). Har du allerede betalt? Du kan også betale med VIPPS til 54 04 33.

Les mer
Galleri__Dalen_krk.JPG
Flere kan igjen samles i kirkene
Etter de siste bestemmelsene fra Regjeringen kan man samles inntil 100 personer i kirkene. Dette er imidlertid avhengig av kirkens størrelse.
Les mer
s_7_Konfirmantsamling_A.JPG
Konfirmantsamling i kirkestua
Som vanlig startet samlingen i går med et lite måltid før selve undervisningen.
Les mer
Folldal kirke
Skole/kirke-samarbeid våren 2021
Forrige uke ble det avtalt kirkebesøk og klassebesøk for fem klassetrinn ved Folldal skole. Blant annet skal 2. trinn på påskevandring i Folldal kirke i mars!  
Les mer
Egnun kpl inne
Gudstjenesten i Egnund kapell 31. januar avlyses

Gudstjenesten avlyses dessverre på grunn av manglende plass til å ivareta smittevern i kapellet.
Denne søndagen er for øvrig en viktig dag i kirkeåret, og kalles såmannssøndagen. Du kan lese prekenteksten (Markus 4,26-34) her: https://bibel.no/Nettbibelen/Kirkearets-tekster

Se også tidligere nyhetssak på denne siden (Bibeldagen 31. januar) om aksjonen for bibler til Cuba på såmannssøndagen.
Les mer
s_9_Hyggelig_funn.jpg
Hyggelig funn i Folldal kirke

En plankebit fra 1980-tallet med navnet på to av bygdas kjente snekkere ble nylig avdekket. 

Les mer
Bibeldagen_2021_Cuba.jpg
Bibeldagen 31. januar
I Den norske kirke og flere andre kirkesamfunn markerer vi Bibeldagen på såmannssøndagen, som i år er 31. januar.
Les mer
s_1__foto_Gro_Oddlokken.jpg
Ingen gudstjeneste 10. januar

Gudstjenesten som var satt opp i Folldal kirke 10. januar, er avlyst av smittevernhensyn. Les likevel gjerne teksten for dagen (Mark 1,3-11), som handler om Jesu dåp, her: https://bibel.no/Nettbibelen/Kirkearets-tekster   

Les mer
20141219_182837.jpg
"Vi synger og spiller julen inn" i Folldal kirke

Bygdas sang- og musikkrefter har sammen med Folldal barnehage og elever fra Folldal skole bidratt til en digital forestilling, som vises her via Folldalsportalen (gratis).

Les mer
Fasteaksjonen_2020.jpg
Kirkeofringer til Kirkens Nødhjelp og menighetsarbeidet i julen
Det er mulig å bruke VIPPS for å gi kirkeoffer (kollekt) både under gudstjenestene og ellers i forbindelse med julen. Bruk VIPPS 52 19 33 (for gudstjenenester i Folldal krk) eller 52 19 31 (Dalen krk), eller kontonummer 1885.17.48683. Merk betalingen hvilket formål og kirke det gjelder.
Les mer