Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Linker til andre steder på Internett

Nyttige, oppdaterte adresser for å finne fram i det kirkelige landskapet og i Folldal kommune.


 

 

Den norske kirke

Den norske kirke

Hamar bispedømme

Nettkirken

 
Andre kirkesamfunn

Den katolske kirke

Den ortodokse kirke

Pinsebevegelsen i Norge


Bibelen

Bibelen (norsk) på nett

Det Norske Bibelselskap

Bibelen (engelsk, tysk, spansk etc.) på nett


Media og kultur:

Damaris Norge - kristen tro og samtidskultur

Familie & Medier

Barn og unge / dåpsopplæring:

Kirkelig pedagogisk senter (IKO)

Dåpsklubben Tripp Trapp

Spill for barn

 

Lokalsamfunnet i Folldal:

Folldal kommune

Folldalsportalen

Av: Eivind Vinje   Publisert: 13.09.2011