Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Ny gudstjeneste på vei

Gudstjeneste Søndag 12. februar kl 11.00 blir det felles gudstjeneste for hele Nord-Østerdal i Tynset kirke, der ny liturgi skal "testes ut".

I løpet av 2012 skal alle menighetene i Den norske kirke innføre ny liturgi for gudstjenesten. Blant annet kan menighetene velge mellom flere alternativer til de faste musikalske leddene i gudstjenesten. Den 12. februar kl 11 arrangerer prostiet felles gudstjeneste for Nord-Østerdal i Tynset kirke. Under denne gudstjenesten vil menigheten få anledning til å delta i den nye liturgien, og dermed få en føling med hvordan vår nye gudstjenesteordning kommer til å bli. Etter gudstjenesten blir det enkel kirkekaffe, med anledning til reaksjoner og samtale. 

Den enkelte menighet kan utforme sin lokale ordning for gudstjenesten, innen visse rammer. Det betyr at gudstjenesteordningen ikke kommer til å bli helt lik fra sted til sted.

Gudstjenesten på Tynset blir et eksempel på hvordan liturgien kan utformes og lyde, men ikke nødvendigvis akkurat slik den blir i f.eks. Folldal. Menighetene i Nord-Østerdal tar likevel sikte på å foreta noenlunde samme valg av musikk til gudstjenesten, slik at en kan kjenne seg igjen fra sted til sted.Av: Britt Haukanes   Publisert: 27.01.2012