Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Gravstøtter på graver som er slettet

Gravminner

Til orientering: På graver som er slettet det siste året, vil gravminnene bli fjernet i løpet av høsten.
(Illustrasjonsfoto fra Folldal kirkegård)

Av: Britt Haukanes   Publisert: 04.10.2012