Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Snart menighetenes årsmøter

Dalen krk vinter3. og 10. mars avholdes menighetens årsmøte i forbindelse med gudstjenestene i Folldal og Dalen krk.

Årsmøtet for Folldal menighet avholdes etter gudstjenesten i Folldal krk søndag 3. mars kl 19.00. I Øvre Folldal finner årsmøtet sted etter gudstjenesten i Dalen krk søndagen etter, 10. mars kl 11.00. Det er kirkekaffe begge steder.
Under årsmøtene legger menighetsrådet (soknerådet) fram årsmelding og regnskap, og tar imot innspill til arbeidet videre i menigheten.

Av: Britt Haukanes   Publisert: 20.02.2013