Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Trosopplæringsmidler til Nord-Østerdal

Jesus til barnaFra 2. halvår 2013 mottar alle menighetene i Nord-Østerdal midler til trosopplæring (0-18 år).

Midler til trosopplæring i Den norske kirke er nå inne som fast post på statsbudsjettet. Denne bevilgningen er noe økt fra år til år, og meningen er at alle landets menigheter etter hvert skal motta sin del av disse midlene. Opptrappingen skjer prostivis, og gjelder opplæring av barn og unge i alderen 0-18 år. I år var turen kommet også til Nord-Østerdal prosti (Os, Tolga, Tynset, Rendalen, Alvdal og Folldal). Kr.  876.000 er bevilget til prostiet til dette formålet.  Fra og med 2014 blir dette en fast årlig sum (i 2013 utbetales halvparten av beløpet). 

Det er de lokale menighetsrådene som skal bestemme hvordan disse midlene skal brukes. I løpet av juni skal menighetsrådene fatte vedtak om hvordan trosopplæringen skal organiseres i Nord-Østerdal. En ser for seg tre modeller: 1) Prostiet utgjør én enhet, og trosopplæringen administreres fra ett sted. 2) Prostiet deles i to enheter. 3) Hver menighet eller fellesrådsområde (kommune) administrerer seg selv. 

Av: Britt Haukanes   Publisert: 24.05.2013