Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Menighetsmøter om innføring av ny salmebok

salmebok 201324. november og 1. desember blir det avholdt menighetsmøter om innføring av ny salmebok i Folldal

Menighetsmøtet for Øvre Folldal sokn avholdes etter gudstjenesten i Dalen kyrkje 24. november kl 11.00, mens møtet for Folldal sokn avholdes etter gudstjenesten i Folldal kirke 1. desember til samme tid.
På disse møtene skal flg. sak behandles: Innføring av ny salmebok. Menigheter som gjør vedtak om det, kan ta i bruk Norsk Salmebok 2013 fra 1. søndag i advent.
Alle som bor i soknet og som er 15 år eller eldre, har stemmerett. Menighetsrådet (soknerådet) i begge sokn har anbefalt at menighetene tar i bruk den nye salmeboken. Det blir orientert nærmere om innholdet i den nye salmeboken på møtet, som vil finne sted rett etter gudstjenesten. 
Innholdet i den nye salmeboken

Av: Britt Haukanes   Publisert: 08.11.2013