Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Når ble Jesus egentlig født?

Hellig tre kongerJesu fødsel feires i den kristne kirke 25. desember. Men hverken datoen eller årstallet for Jesu fødsel kan fastslås med sikkerhet.

25. desember var fra gammelt av datoen for den romerske fest for den uovervinnelige sol, sol invictus. For oss her i nord passer det svært godt med en lysfest på midten av vinteren. Jesus kalles da også verdens lys i Bibelen (Joh 8,12). Vi kjenner imidlertid ikke datoen for Jesu fødsel. Når det gjelder årstallet, vet vi at han må ha vært født minst 4 år før vår tidsregning, men neppe tidligere enn år 7. Dette har sammenheng med at vi kjenner årstallet for kong Herodes' død (år 4 f. Kr.). Herodes var konge da Jesus ble født, og prøvde å drepe den nyfødte kongen som vismennene kom for å besøke. Både Jesus og flere andre av personene som er nevnt i bibelhistorien, kjenner vi også fra andre historiske kilder.

Av: Britt Haukanes   Publisert: 20.12.2013