Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Årsmøter for menighetene

Den Norske Kirke2. og 16. mars avholdes menighetens årsmøter i Folldal og Øvre Folldal.

Årsmøtet for Folldal sokn holdes etter gudstjenesten 2. mars kl 11 i Folldal krk. Årsmøtet blir i kirkestua, i forbindelse med kirkekaffen.

Øvre Folldal sokn har sitt årsmøte etter aftensangen i Dalen krk 16. mars kl 19. Her blir årsmøtet under kirkekaffen i Fjellheim.

                                  Folldal menighetsråd og Øvre Folldal sokneråd ønsker velkommen til arrangementene! 

Av: Britt Haukanes   Publisert: 12.02.2014