Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Pinsenummeret av menighetsbladet ferdig trykket

PinseunderetBladet deles ut i postkassene en av de første dagene i juni.

Av innholdet nevner vi:

"Den glemte høytid" (s 4-5)
Diktet mitt, v/ Merethe Grimsbo (s 6)
Busstur til Vingelen (s 13)
Bladet kan også leses ved å trykke på fanen Menighetsbladet øverst på denne siden, og velge nummer 3 under 2014.

Av: Britt Haukanes   Publisert: 30.05.2014