Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Nytt menighetsråd og sokneråd valgt

Kirkevalg 2015Resultatet for kirkevalget i Folldal er klart.

Folldal menighetsråd 2015-2019 (stemmetall i parentes):

Anne Helga Bjerkeseth Øian 394
Erik Flataas 358
Oddfrid Eriksrud  352
Sigrun O. Aaseng 351
Ola Kroken 345
Per Arild Blæsterdalen 343

Varamedlemmer:
Arild Alander 341
Jan Kåre Lillekroken 340
Ann-Kristin Ulsletten Furuhovde 339
Kristin Kylstad Streitlien 339
Synnøve Steien Bakken 338

Valgdeltakelsen var 34 %.

Øvre Folldal sokneråd 2015-2019 (stemmetall i parentes):

Grete Morken 147
Birger Nyvoll 121
Mildrid Østensen 118
Eirik Sletten 116

Varamedlemmer:
Gerd Sæteren 116
Kari G. Dahlen 114
Thommy Buvik 108
Trude Odden 107
Eldar Slåen 107

Valgdeltakelsen var 45 %.

Av: Britt Haukanes   Publisert: 15.09.2015