Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Oppussing av kyrkjestuggu ved Folldalskyrkja

KirkestuaKyrkjeleg fellesråd vedtok i sitt desembermøte å starte opp restaurering av Folldal kyrkjestuggu. I første omgang er det nye vindauge og nytt golv i møtesalen som kjem på plass.

Fellesrådet bad kommunen om eit investeringstilskot til formålet, men dette vart ikkje innvilga for 2016. Vi set likevel i gang den første fasa av oppussinga allereie no, ved hjelp av eigne midlar samt gåver. Neste veke startar riving av golv i møtesalen.


Av: Britt Haukanes   Publisert: 07.01.2016