Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Presentasjon av nye konfirmanter

Under kveldsgudstjenesten i Folldal kirke i morgen kveld presenteres 15 nye konfirmanter

Under gudstjenesten, som også feires som høsttakkefest, får konfirmantene utdelt konfirmantbibelen. Under kirkekaffen i den nyoppussede kirkestua får konfirmanter og foreldre nærmere orientering om konfirmantåret. 
Undervisningen starter torsdag 22. september etter skoletid (kl 14.45).

Av: Britt Haukanes   Publisert: 10.09.2016