Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Adventsnummeret av menighetsbladet i trykken

Adventsnummeret av menighetsbladet er på vei fra trykkeriet, og deles ut i postkassene ca. 12. desember. Du kan også lese bladet her.

Av: Britt Haukanes   Publisert: 07.12.2016