Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Konfirmasjonsundervisning 2017/2018

 

Undervisningen for neste konfirmantkull starter i slutten av september. Alle som begynner i 9. klasse til høsten, får tilsendt brev i månedsskiftet august/september med nærmere informasjon.

Høstens første samling for konfirmantene er presentasjonsgudstjenesten, som finner sted i Dalen krk søndag 24. september kl 11 og i Folldal krk samme dag kl 19.

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 05.07.2017