Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Utstilling av biblar og salmebøker i Dalen

Sundag 3. september kan ein studere ulike utgåver av biblar og salmebøker  i Fjellheim etter messa i Dalen kyrkje.

http://folldal.kirken.no/img/11_10_13_Logoer/Andakt.jpgI år er det 500 år sidan Martin Luther offentleggjorde dei 95 tesane mot pavekyrkja. Luther var mellom anna opptatt av at folket skulle få Skrifta på sitt eige morsmål, og få syngje salmane på melodiar som var kjende frå folkelivet elles. Bibelen og salmeboka utgjer ein umisseleg del av vår kristne kulturarv. 

Øvre Folldal sokneråd oppmodar folk til å ta med bibel/salmebok heimafrå til denne dagen, og gjerne levere bøkene i samfunnshuset Fjellheim før gudstenesta.

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 29.08.2017