Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Menighetene innen Den norske kirke i Folldal

Velkommen til kirkene i Folldal, nordvest i Hedmark fylke.


 

Folldal prestegjeld innen Den norske kirke tilsvarer geografisk Folldal kommune, som ligger nordvest i Hedmark fylke. Det er om lag 1700 innbyggere i kommunen (pr. 2009). Folldal ble utskilt som eget prestegjeld fra Alvdal i 1989, og består av to menigheter (sokn): Øvre Folldal og Folldal. Prestegjeldet har tre vigslede gudshus (Dalen og Folldal kirker, Egnund kapell).

Av: Eivind Vinje   Publisert: 29.12.2009