Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Regnskap

Regnskap for Folldal menighetsråd, Øvre Folldal sokneråd og Folldal kirkelige fellesråd blir lagt ut her etter hvert som de blir vedtatt i de respektive organer.


Folldal menighetsråd:
Regnskap 2010.xls
Regnskap 2009.xls
Regnskap 2008 Budsjett 2009.xls

Øvre Folldal sokneråd:
Regnskap 2010.xls

Regnskap 2009.xls
Regnskap 2008 Budsjett 2009.xls

Menighetsrådet og soknerådet har ansvaret for det menighetsbyggende arbeidet - det "indre" liv i kirken.  

Folldal kirkelige fellesråd:
Regnskap 2009.xls
Regnskap 2008 Budsjett 2009.xls

Fellesrådet er ansvarlig for personell, økonomi og bygninger - kirkens "ytre" rammer.

Av: Eivind Vinje   Publisert: 23.03.2011