Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Snart nytt kyrkjeår

Søndag 22. november er siste søndag i kyrkjeåret. I Dalen kyrkje er det gudsteneste denne dagen.


Siste søndagen før adventstida tar til, har i vår kyrkje tidlegare heitt "domssøndagen", fordi bibeltekstane denne dagen handlar om at vi alle skal stå til rekneskap for Gud. I år er den vidgjetne skildringa av dommen i Matteusevangeliet preiketekst:

   "Alle folkeslag skal samlast framfor han [dvs. Jesus], og han skal skilja dei frå kvarandre, som ein gjetar skil sauene frå geitene, og setja sauene på si høgre side og geitene på si venstre" (Matt 25,32-33).

Og så fell dommen - med utgangspunkt i kva dei enkelte har gjort mot sine medmenneske. Siste søndagen i kyrkjeåret er såleis eit godt og viktig høve til å tenkje over korleis vi er mot våre medmenneske.

Av: Eivind Vinje   Publisert: 10.11.2009