Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Høstnummeret av menighetsbladet ferdig trykket

Et nytt nummer av menighetsbladet for Folldal kommer i postkassene denne uken, med et flott forsidebilde av Arne Lohn. Bladet inneholder blant annet stoff om kirkevalget (s. 7, 10-11 og 14) og minnelunden ved Folldal kirkegård (s. 4-5).


Du kan lese bladet her: Nr 09-4.pdf 
Av: Eivind Vinje   Publisert: 09.09.2009