Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Menighetsbladets adventsnummer levert til trykking

Menighetsbladet er levert trykkeriet, og er beregnet å komme i postkassene 10. desember. Men allerede nå kan du lese bladet her på nettet. Bladet inneholder bl.a. bilde av 4-åringer og høstens 50-årskonfirmanter, i tillegg til julestoff. God lesning!


Her kan du lese bladet: Nr 09-5.pdf

 
Julestemning ved Folldal kirke: Forsidebildet på årets julenummer av menighetsbladet. (Foto: Arild Alander)

Av: Eivind Vinje   Publisert: 24.11.2009