Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Når er egentlig påskeuken?

Uken fra palmesøndag til påskeaften omtales ofte som "påskeuken". Ettersom påsken er en kristen høytid, kan det være grunn til å minne om at påskeuken egentlig er uken som begynner med påskedag.
Palmesøndag begynner den stille uke ifølge kirkelig tradisjon. Årsaken til at den fortsatt bør hete det, har med bibelhistorien å gjøre. For uken endret karakter
på en dramatisk måte da palmesøndagens jubel skiftet til taktfaste rop "korsfest! korsfest!" fem dager senere. Jesus ble dømt til døden tidlig langfredag morgen, og henrettet få timer senere. Hvordan kunne det skje med ham som var Guds Sønn? Hvorfor måtte han dø? Det er vel verdt å grunne på. Det er derfor stillhet, ettertanke og bønn som preger den kristne markeringen av denne uken fra palmesøndag til påskeaften. Men med påskedagens budskap følger glede og fest: At Jesus sprengte dødens bånd, er virkelig noe å feire! På denne dagen - første påskedag - begynner den egentlige påskeuken.


Kirkene i Folldal markerer påsken med disse samlingene:
31. mars kl 19.30 i Dalen krk: Konsert
1. april kl 19.30 i Folldal krk: Kveldsmesse med nattverd
2. april kl 11.00 i Folldal krk: Langfredagsgudstjeneste
4. april kl 11.00 i Folldal krk: Høytidsgudstjeneste med dåp
4. april kl 19.30 i Dalen krk: Høytidsgudstjeneste med dåp

 


 

Av: Eivind Vinje   Publisert: 30.03.2010