Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 11 juli
Tollevshaugen (Grimsdalen, Dovre)
søndag 25 juli
Uppigard Streitlien bygdetun
onsdag 28 juli
Folldal kirke
søndag 1 august
Eysteinkyrkja
søndag 8 august
Meløya, Einunndalen
søndag 15 august
Einunndalen
søndag 22 august
Folldal kirke
søndag 5 september
Dalen kyrkje

Nord-Østerdal prosti og Hamar bispedømme.

Den norske kirke er inndelt i 11 bispedømmer. Hvert bispedømme er inndelt i prostier, som igjen består av sokn (menigheter).

Nord-Østerdal prosti består av 6 fellesrådsområder (tidligere kalt prestegjeld): Os, Tolga, Tynset, Rendal, Alvdal og Folldal. Prosten leder prestetjenesten i prostiet. Prost i Nord-Østerdal prosti er Knut Nordhaug.
(Se Tynset menighets hjemmeside: http://tynsetkirke.no/ )

Nord-Østerdal prosti tilhører Hamar bispedømme. Biskop er  Solveig Fiske.
(Se Hamar bispedømmes hjemmeside: http://www.kirken.no/hamar/ )

Av: Eivind Vinje   Publisert: 03-09-2010
Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem