Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Nord-Østerdal prosti og Hamar bispedømme.

Den norske kirke er inndelt i 11 bispedømmer. Hvert bispedømme er inndelt i prostier, som igjen består av sokn (menigheter).


Nord-Østerdal prosti består av 6 fellesrådsområder (tidligere kalt prestegjeld): Os, Tolga, Tynset, Rendal, Alvdal og Folldal. Prosten leder prestetjenesten i prostiet. Prost i Nord-Østerdal prosti er Knut Nordhaug.
(Se Tynset menighets hjemmeside: http://tynsetkirke.no/ )

Nord-Østerdal prosti tilhører Hamar bispedømme. Biskop er  Solveig Fiske.
(Se Hamar bispedømmes hjemmeside: http://www.kirken.no/hamar/ )

Av: Eivind Vinje   Publisert: 03.09.2010