Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

11-åringane i Folldal invitert til LYS VÅKEN i Dalen kyrkje

Alle som fyller 11 år dette året, har fått invitasjon til å oppleve adventsnatt i Dalen kyrkje.


Kl 18.00 laurdag 27. november  samlast 11-åringane som melder seg på, til leik, mat, aktivitetar og song i Fjellheim samfunnshus ved Dalen kyrkje. Me skal vere i sjølve kyrkja og øve til gudstenesta dagen etterpå. I kyrkja skal me òg overnatte - natt til første søndag i advent. Så blir det frukost i Fjellheim søndag morgon, og gudsteneste og kyrkjekaffe.

Alle 11åringane (dei som går i 6. klasse) er velkomne til å melde seg på til Folldal kyrkjekontor:  

                                           Tlf 62 49 10 49 / 62 49 10 46 eller kyrkjevergen@folldal.kirken.no  

                                                                       Innan 17. november

                                                               (Det kostar kr. 50,- å vere med)
 Blide fjes: Nokre av fjorårets deltakarar på Lys Våken (arrangert i Folldalskyrkja)

Av: Eivind Vinje   Publisert: 09.11.2010