Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Tid for dåp

Tidligere i vinter ble fire barn døpt i Folldal kirke.


Vi ser her glimt fra dåpen til Marius Elgvasslien, som var en av fire som ble innlemmet i menigheten under samme gudstjeneste. På gudstjenesten var det også sang av hans søster Christel.

 

Av: Eivind Vinje   Publisert: 23.03.2011