Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Nitten tusen til nødhjelp

Under tirsdagens innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp kom det inn kr. 19.459 i Folldal.

Årets resultat er bedre enn i fjor, men noe lavere enn året før. Siden 2008 har innsamlingsresultatet for de to menighetene i Folldal vært slik:

2008: 18.528
2009: 21.799
2010: 17.024
2011: 19.459

Vi takker givere, bøssebærere og sjåfører for flott innsats for medmennesker i nød! Kirkens Nødhjelp garanterer at pengene blir brukt mest mulig effektivt.

Av: Eivind Vinje   Publisert: 15.04.2011