Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

40 dagers forberedelse

Fra askeonsdag (14. februar) til påskeaften er det 40 dager, når en ikke tar med søndagene. Fra kirkens eldste tid er dette tiden for å fordype seg i påskens dramatiske budskap.


http://folldal.kirken.no/img/11_10_13_Logoer/fastelavn.jpg

Fastelavnsriset har ingen kirkelig bakgrunn, men er gjerne brukt i hus og hjem til pynt rundt fastelavnssøndag. Dette er opprinnelig et gammelt fruktbarhetssymbol.
Fastelavn kommer av et tysk ord med betydningen 'kvelden før fasten'. 


I selve fastetiden handler prekentekstene særlig om kampen mot djevelen og de onde makter, og om Jesu seier over ondskapen. Opprinnelig var disse tekstene beregnet på dem som skulle bli døpt i påsken, mens det var vanlig med voksendåp i den tidligste kirke. Dåpskandidatene hadde da opp til to-tre års forberedelsestid før dåpen.

I fastetiden er liturgisk farge lilla, sorgens og forberedelsens farge.

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 16.02.2018