Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Kirkegårdsdugnad 12. mai

Lørdag 12. mai er det dugnad på kirkegårdene ved Dalen og Folldal krk. fra kl. 10.

http://folldal.kirken.no/img/11_07_07_Dalen_Kyrkjegard/s_9_Paa_kirketrappa_-_web.JPGTa med rive og kopp. Kaffeservering fra ca. kl. 11. I Dalen er det samtidig vårpuss ved Fjellheim.

Folldal menighetsråd, Øvre Folldal sokneråd/styret ved Fjellheim samfunnshus.

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 08.05.2018