Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Hvorfor feirer vi egentlig sankthans?

Datoen for feiringen av sankthans (jonsok) er 24. juni, mens tradisjonen med sankthansbål er knyttet til kvelden før.

http://folldal.kirken.no/img/11_10_13_Logoer/Sankthansbal-585.jpg
Sankthans feires til minne om fødselen til Johannes døperen, som var Jesu samtidige slektning. Han var ifølge bibelske kilder 6 måneder eldre enn Jesus. Derfor feires sankthans 6 måneder før jul. Sankthans kalles også jonsok ("Johannes-vaka") i både kirkelig og folkelig tradisjon. Johannes døperen levde som voksen ute i ødemarken, og oppnådde betydelig popularitet både som predikant og døper. Hans dåp i Jordanelven var en jødisk renselsesdåp. Til og med Jesus selv lot seg døpe av Johannes. Johannesdåpen regnes av forskere som en forløper til vår kristne dåpsseremoni.  

Sankthans eller jonsok er samtidig en midtsommerfest som har røtter langt tilbake i vår folketradisjon. Skikken med å brenne bål har sammenheng med at det var viktig å holde alle onde makter på avstand når sola snudde. Som ved vintersolverv mente man gammelt at naturen nå var i en særlig kritisk fase og måtte "hjelpes" over det kritiske punktet. Det gjorde man ved at bålet brant sankthansnatten igjennom.

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 20.06.2018