Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Nye konfirmantar presenterte i Dalen

Neste år blir syskenborna Ingrid og Vemund konfirmerte i Dalen kyrkje.

Under presentasjonsgudstenesta vart Ingrid Nøkleby Brendryen (t.h.), Vemund Østby Brendryen og Charlotte Bakke presenterte for kyrkjelyden. Charlotte blir konfirmert i Folldalskyrkja fyrste helga i juni, medan Vemund og Ingrid står til konfirmasjon i Dalen kyrkje helga før.
(Foto: Solveig R. Elgevasslien)

http://folldal.kirken.no/img/12_06_27_Konfirmanter/Konf_Dalen.jpg

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 26.09.2018