Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Velkommen til allehelgensdag i Folldal kirke

Søndag 4. november feires allehelgensmesse. Pårørende til de som har mistet noen i familien det siste året, er særskilt invitert til gudstjenesten kl 11.   

http://folldal.kirken.no/img/11_07_07_Folldal_Kirkegaard/Snart_allehelgensdag.jpgUnder gudstjenesten minnes vi særskilt dem som det siste året er gravlagt på Egnund, Dalen og Folldal kirkegårder, eller som er bisatt fra våre kirker. Gudstjenesten er felles for hele kommunen.

.... med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. (Hebreerbrevet)

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 02.11.2018