Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke
søndag 25 april
Dalen kyrkje

Flerstemt salme i Egnund

På gudstjenesten i Egnund kapell 20. januar synger menigheten  Laudate, omnes gentes flerstemt. Det blir vakkert å høre på!  


http://folldal.kirken.no/img/11_07_07_Egnund_kapell/Kirke5.jpg
Orgelet i Egnund kapell.
 

Nummer 384 i salmeboken har en enkel, virkningsfull melodi komponert av Jaques Berthier, som i mange år var tilknyttet Taizé-fellesskapet i Frankrike. Salmen er satt opp i firstemmig sats i selve salmeboken, og noen av oss har øvd den inn flerstemt. Vi kommer til å synge den som slutningssalme i tre omganger (latin, og deretter på bokmål og nynorsk).

Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

Syng lovsang, hele jorden, syng lovsang for vår Gud.
Syng lovsang, hele jorden, syng lovsang for vår Gud.

Syng lovsong, heile jorda, syng lovsong for vår Gud.
Syng lovsong, heile jorda, syng lovsong for vår Gud. 

(Teksten er fra Salme 117 i Bibelen).   

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 16.01.2019