Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Årsmøter for menighetene

Folldal og Øvre Folldal sokn avholder sine årsmøter 10. og 17. mars.

http://folldal.kirken.no/img/11_07_07_Folldal_Kyrkje/sept_16_2.JPG

Øvre Folldal sokn er først ut, med sitt årsmøte i Fjellheim etter gudstjenesten i Dalen krk 10. mars kl 11. Søndagen etter holdes årsmøtet for Folldal sokn etter gudstjenesten i Folldal krk kl 11. Stedet for årsmøtet for Folldal sokn 17. mars er kirkestua (bildet). På årsmøtet legger menighetsrådet (soknerådet) fram årsmelding og regnskap for 2018, og det blir god anledning til spørsmål og kommentarer til virksomheten.

Velkommen til gudstjeneste begge steder, med påfølgende kirkekaffe og årsmøte!  


Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 01.03.2019