Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Korona og karantene

Hvis man utgjør smittefare, kan man bli satt i karantene. Vet du hva dette ordet kommer av?

http://folldal.kirken.no/img/11_10_13_Logoer/Andakt.jpgI disse koronavirustider er det blitt ganske vanlig at man blir satt i karantene, som det heter, for f.eks. 14 dager. Det vil si at man blir isolert for en tid for å unngå å smitte andre. Ordet kan også brukes om å bli utestengt fra idrettskonkurranser for en periode. 

Ordet karantene kommer av det franske ordet for tallet førti (quarante). En periode på førti dager er kjent fra bibelhistorien, særlig fra Det nye testamente (Jesus fastet i førti døgn før han ble fristet av den onde, Matt 4,2). Men tallet førti har en mye bredere bakgrunn enn som så i bibelsk tradisjon:

- Det regnet i førti dager og førti netter før storflommen kom og løftet arken til Noah så den fløt opp fra jorden (1 Mos 7,17) 
- Jødene brukte ifølge tradisjonen førti år på reisen fra Egypt til Kanaan (2 Mos 16,35)
- Hvor lenge var Moses på fjellet Sinai da han fikk de ti bud? Jo, førti dager og førti netter.... (2 Mos 24,18)

Flere eksempler kunne vært nevnt. Tallet førti refererer til prøvelsens tid i Bibelen. Dette er bakgrunnen for at vi har førti dagers fastetid før påske: Fra askeonsdag til påskeaften er det førti dager (søndagene fraregnet). 

En karantene betydde dermed opprinnelig en periode på førti dager med åndelig (og fysisk) konsentrasjon og øvelse.

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 13.03.2020