Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Konfirmasjonene utsatt til høsten

I tråd med anbefalinger fra den nasjonale kirkeledelse har Hamar biskop bestemt at alle konfirmasjoner i vårt bispedømme utsettes til høsten.

For Folldals del betyr dette at de planlagte konfirmasjonene 31. mai og 6. juni utsettes.
Forslag til nye datoer kommer i løpet av neste uke til å bli sendt ut til konfirmanter med foresatte.  

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 19.03.2020