Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Jubileum for den første salmeboken på norsk

Under salmekvelden i Folldal kirke 25. oktober markeres det at det er 150 år siden den første salmeboken i norsk språkdrakt ble utgitt.


http://folldal.kirken.no/img/11_10_13_Logoer/Landstad.jpg


Magnus Brostrup Landstad (1802-1880) er kjent for sine mange salmer og ikke minst for sin salmebok. Særlig Landstads reviderte salmebok fra 1920-tallet er et verk som mange har stiftet bekjentskap med. 
I 1870 kom salmeboken ut første gang. 

25. oktober kl 19 ønsker vi velkommen til salmekveld i forbindelse med 150-årsjubileet for Landstads salmebok!  

Under salmekvelden vil vi også øve på de nye melodiene som skal tas i bruk i gudstjenestene fra 1. søndag i advent dette året.

Av: Jon Olav Ryen   Publisert: 22.10.2020