Folldal kirkelige fellesråd. Kontonr. 1895.08.08620, vipps 69 58 25. Kontonr. nytt orgel: 1822.31.91157, vipps 75 65 50
KALENDER

søndag 17 desember
Dalen kyrkje
Folldal kirke
onsdag 20 desember
Folldal kirke
torsdag 21 desember
Folldal kirke
søndag 24 desember
Egnund kapell
11:00
Folldal Bo- og Servicesenter
Dalen kyrkje
Folldal kirke

Nyheter

Ny kirketjener (60 %) søkes

Kirketjenerstillingen ved Folldal kirke og Egnund kapell er ledig. 

LEDIG STILLING SOM KIRKETJENER I INNTIL 60 %,
MED HOVEDARBEIDSSTED FOLLDAL KIRKE OG KIRKEGÅRD.

 Arbeidsgiver:                       Stillingstittel:         Ansettelsesform:         Søknadsfrist:

Folldal kirkelige fellesråd          Kirketjener               Fast                              25. januar 2023

    Har du lyst til å jobbe sammen med oss i et stimulerende arbeidsfellesskap med stab og frivillige i kirken? 

Folldal kirkelige fellesråd har ledig 60 % fast stilling som kirketjener. Hovedarbeidssted er Folldal kirke, kirkegård og kirkestue, men det vil også bli arbeid ved Egnund kapell / gravplass og Dalen kirke / kirkegård. Det er i snitt ca. 2 gudstjenester i måneden, og 15 – 20 begravelser i året. Det kan i enkelte tilfeller bli aktuelt med arbeid i prostiet, utenfor Folldal kirkelige fellesråds område, dette gjelder særlig ved ferieavvikling. 

    Arbeidsoppgaver

 • Sørge for praktisk tilrettelegging før, under og etter gudstjenester og kirkelige handlinger 
 • Praktisk tilrettelegging ved faste aktiviteter, konserter, utleie og andre arrangement
 • Renhold
 • Bruk av tekniske hjelpemidler, lydutstyr
 • Enkle vedlikeholds- og reparasjonsarbeider av utstyr/inventar og bygninger
 • Oppfølging av brannvern, varme- og ventilasjonsanlegg
 • Sikre god og forsvarlig drift av kirkegården, med snørydding, stell av grøntanlegg, graving og annet.


      Kvalifikasjoner

 • Ordenssans og teknisk og praktisk innsikt
 • Kunne jobbe strukturert og selvstendig men samtidig være glad i å samarbeide med andre
 • Være serviceorientert og kunne møte mennesker på en åpen, vennlig og behjelpelig måte
 • Beherske grunnleggende IT-verktøy
 • Beherske godt norsk, skriftlig og muntlig
 • Vilje til å ta ansvar og initiativ
 • Må ha sertifikat og disponere egen bil 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Vi tilbyr:

Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger. Fleksibel arbeidstid utenom faste aktiviteter. Lønn etter avtaleverket på kirkelig sektor, inkludert kvelds-, helge- og høytidstillegg.

Pensjonsordning i KLP.

Søker bør være medlem av Den norske kirke (Dnk), og kjennskap til gudstjenesteliv og menighetsliv i Dnk er en fordel. Politiattest skal legges fram.

Spørsmål om stillingen kan rettes til kirkekontoret, tlf. 62491000 eller

kirketjener Bård H. Lohn tlf. 97959060

Søknad sendes Folldal kirkelige fellesråd, Gruvvegen 7, 2580 Folldal eller e-post Kyrkjevergen@folldal.kirken.no

Publisert av: Jon Olav Ryen den 06-01-2023
Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem