Folldal kirkelige fellesråd. Kontonr. 1895.08.08620, vipps 69 58 25. Kontonr. nytt orgel: 1822.31.91157, vipps 75 65 50
Tilgjengeligheitserklæring

Tilgjengelighetserklæring for folldal.kirken.no

Les tilgjengelighetserklæringen
KALENDER

torsdag 18 april
Folldal kirke
søndag 21 april
Dalen kyrkje
søndag 28 april
Rondaheim
torsdag 9 mai
Egnund kapell
søndag 12 mai
Folldal kirke
fredag 17 mai
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 19 mai
Dalen kyrkje

Nyheter

Velkommen til gudstjeneste i Rondaheim

På gudstjenesten 19. mars kl 11 handler prekenteksten om at planer legges for å ta livet av Jesus. 

Men det paradoksale skjedde: Ved Jesu død ble veien til livet åpnet for menneskeheten (Joh 11,45-53). Under gudstjenesten i Rondaheim kommer vi til å høre vi mer om dette, i lys av forberedelsen til påske. 

Det blir offer til menighetsarbeidet, og etter gudstjenesten inviterer menighetsrådet til kirkekaffe. Velkommen!

Publisert av: Jon Olav Ryen den 15-03-2023
Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00
soknepresten@folldal.kirken.no   
kyrkjevergen@folldal.kirken.no 

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem