Folldal kirkelige fellesråd. Kontonr. 1895.08.08620, vipps 69 58 25. Kontonr. nytt orgel: 1822.31.91157, vipps 75 65 50
Tilgjengeligheitserklæring

Tilgjengelighetserklæring for folldal.kirken.no

Les tilgjengelighetserklæringen
KALENDER

torsdag 18 april
Folldal kirke
søndag 21 april
Dalen kyrkje
søndag 28 april
Rondaheim
torsdag 9 mai
Egnund kapell
søndag 12 mai
Folldal kirke
fredag 17 mai
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 19 mai
Dalen kyrkje

Nyheter

Nysgjerrige og vitebegjærlige barn

22.-23. april deltok 19 tredje- og fjerdeklassinger på tårnagenthelg i Folldal kirke. Oppdragene bestod blant annet i å bygge Babels tårn, undersøke symboler inne og ute, og lære nye sanger. Prøvene ble bestått - i alle ledd! 

Helgen ble avsluttet med gudstjeneste i Folldal kirke på søndag, med sang og drama over temaet "pinse". På pinsedag ble kirken til, da disiplene fikk Den hellige  Ånds gave og talte fremmede språk. I kirken fikk vi høre setningen "Gud er kjærlighet" fremført av barna på norsk, engelsk, gresk, fransk og tysk!

(Foto: Frode Solly)

  

Publisert av: Jon Olav Ryen den 27-04-2023
Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00
soknepresten@folldal.kirken.no   
kyrkjevergen@folldal.kirken.no 

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem