Folldal kirkelige fellesråd. Kontonr. 1895.08.08620, vipps 69 58 25. Kontonr. nytt orgel: 1822.31.91157, vipps 75 65 50
Tilgjengeligheitserklæring

Tilgjengelighetserklæring for folldal.kirken.no

Les tilgjengelighetserklæringen
KALENDER

lørdag 1 juni
Dalen kyrkje
søndag 16 juni
Folldal kirke
torsdag 11 juli
Folldal kirke
søndag 14 juli
Tollevshaugen (Grimsdalen, Dovre)
søndag 21 juli
Uppigard Streitlien bygdetun
søndag 11 august
Døllia, Einunndalen
Eysteinkyrkja
søndag 25 august
Folldal kirke

Nyheter

Kandidater til nytt menighetsråd

Nominasjonskomiteen for Folldal sokn offentliggjør med dette kandidatlisten til høstens lokale kirkevalg. 

Nominasjonskomiteens liste for Folldal menighetsråd

til valg av menighetsråd 10.og 11. september 2023.

 1. Magnvor Eggestad, 1961

2. Hans Oddvar Solli,1962

3. Grete Kristoffersen, 1967

4. Ola Hansen Eriksrud, 1963

5. Ingvild Brennodden, 1959

6.Odd Hallgeir Øien, 1958

7. Reidun Dalen, 1963

8. Terje Kristoffersen, 1968

9. Hege Kristin Hjelmtveit Ryhaug, 1971

10. Lars Henrik Odden, 1981

11. Solvår Brustad Lilleeng, 1979

12. Line Dahlen, 1977

13. Siw Åse Nyaas Elgvasslien, 1972

14. Liv Randi Tronsgård, 1958

15. Gro Oddløkken, 1979

16. Synnøve Kjønsberg, 1979

17. Thorbjørn Håtveit, 1971

18. Merethe Grimsbo, 1959

19. Maria Elisabeth Hagrup-Jensen, 1977

20. Gry Mette Iren Flataas, 1963

21. Eva Enget, 1963

22. Sølvi Nordeng, 1965

23. Bjørner Brekken, 1967

24. Jørn Brendryen, 1979

25. Ruth Eli Østensen Brennodden, 1959

Publisert av: Jon Olav Ryen den 02-05-2023
Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00
soknepresten@folldal.kirken.no   
kyrkjevergen@folldal.kirken.no 

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem