Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
Kirkene våre

KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Dalen kyrkje

Om lag ei mil nordvest for Folldal sentrum finn vi Dalen kyrkje.

Dalen kyrkje (1935) ligg på Dalholen, der kyrkjegard vart etablert allereie i 1914. Dalen kyrkje har om lag 200  sitteplassar. Det noverande orglet (5 stemmer) er levert av det danske firmaet Bruno Christensen, og vart innvia i 1979. Til kyrkjas 50-årsjubileum blei det utgjeve eit jubileumshefte som kan kjøpast på kyrkjekontoret så langt lageret rekk. Ettersom denne kyrkja ligg i Øvre Folldal, vert nynorsk nytta i det offisielle namnet: Dalen kyrkje. Dalen krets hadde nynorsk som hovudmål i skulen fram til 1997.

https://folldal.kirken.no/img/11_07_07_Dalen_Kyrkje/Dalen,_Korpartiet.jpgKor- og alterparti, Dalen kyrkje.

https://folldal.kirken.no/img/11_07_07_Dalen_Kyrkje/Des_2014_vinterstemning_web.JPG


Dalen kyrkje i flomlys.