Folldal kirkelige fellesråd. Kontonr. 1895.08.08620, vipps 69 58 25. Kontonr. nytt orgel: 1822.31.91157, vipps 75 65 50
Tilgjengeligheitserklæring

Tilgjengelighetserklæring for folldal.kirken.no

Les tilgjengelighetserklæringen
KALENDER

lørdag 1 juni
Dalen kyrkje
søndag 16 juni
Folldal kirke
torsdag 11 juli
Folldal kirke
søndag 14 juli
Tollevshaugen (Grimsdalen, Dovre)
søndag 21 juli
Uppigard Streitlien bygdetun
søndag 11 august
Døllia, Einunndalen
Eysteinkyrkja
søndag 25 august
Folldal kirke

Tidligere prester i folldal

Prester i Folldal 

Folldal har hatt egen prestestilling siden 1957. Nedenfor følger navnene på prestene i Folldal de siste 50 år.

Kallskapellaner:

Ivar Mortensson–Egnund (1957–1958)
Hans Amund Rosbach (1959–1967)
Leif Arnold Maanum (1967–1972)
Jon Christen Mamen (1973–1980)
Knut Fløvig (1980–1987)

Fra 1987–1989 hadde Folldal mange vikarer i prestestillingen. Den som vikarierte lengst, var Leif Nielsen fra Danmark (1988–1989). Sommeren 1989 fikk Folldal egen sokneprest, etter delingen av Alvdal prestegjeld.

Sokneprester:

Reidar Aasgaard (1989–1993)
Jon Olav Ryen (1993–)
 

Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00
soknepresten@folldal.kirken.no   
kyrkjevergen@folldal.kirken.no 

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem