menighet
Tilgjengelighetserklæring

Tilgjengelighetserklæring for folldal.kirken.no

Les tilgjengelighetserklæringen
KALENDER

s√łndag 21 juli
Uppigard Streitlien bygdetun
s√łndag 11 august
D√łllia, Einunndalen
Eysteinkyrkja
s√łndag 25 august
Folldal kirke
s√łndag 1 september
Dalen kyrkje
s√łndag 8 september
Tron ungd.senter
s√łndag 15 september
Rondaheim
l√łrdag 21 september
Folldal kirke

Nord-√łsterdal prosti

Nord–Østerdal prosti og Hamar bispedømme. 

Den norske kirke er inndelt i 11 bispedømmer. Hvert bispedømme er inndelt i prostier, som igjen består av fellesrådsområder (tidligere kalt prestegjeld). Hvert fellesrådsområde består av ett eller flere sokn. Soknet er grunnenheten i Den norske kirke.

Nord–Østerdal prosti består av 6 fellesrådsområder: Os, Tolga, Tynset, Rendalen, Alvdal og Folldal. Prosten leder prestetjenesten i prostiet og har kontor på Tynset.

Nord–Østerdal prosti tilhører Hamar bispedømme.
(Se Hamar bispedømmes hjemmeside: http://www.kirken.no/hamar/ )

Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00
soknepresten@folldal.kirken.no   
kyrkjevergen@folldal.kirken.no 

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem