Folldal kirkelige fellesråd
KALENDER

søndag 20 juni
Folldal kirke
søndag 11 juli
Tollevshaugen (Grimsdalen, Dovre)
søndag 25 juli
Uppigard Streitlien bygdetun
onsdag 28 juli
Folldal kirke
søndag 1 august
Eysteinkyrkja
søndag 8 august
Meløya, Einunndalen
søndag 15 august
Einunndalen
søndag 22 august
Folldal kirke

Nord-østerdal prosti

Nord–Østerdal prosti og Hamar bispedømme. 

Den norske kirke er inndelt i 11 bispedømmer. Hvert bispedømme er inndelt i prostier, som igjen består av fellesrådsområder (tidligere kalt prestegjeld). Hvert fellesrådesområde består av ett eller flere sokn. Soknet er grunnenheten i Den norske kirke.

Nord–Østerdal prosti består av 6 fellesrådsområder: Os, Tolga, Tynset, Rendalen, Alvdal og Folldal. Prosten leder prestetjenesten i prostiet og har kontor på Tynset.

Nord–Østerdal prosti tilhører Hamar bispedømme.
(Se Hamar bispedømmes hjemmeside: http://www.kirken.no/hamar/ )

Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem