Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
Prosti og bispedømme

KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Nord-Østerdal prosti og Hamar bispedømme.

Den norske kirke er inndelt i 11 bispedømmer. Hvert bispedømme er inndelt i prostier, som igjen består av fellesrådsområder (tidligere kalt prestegjeld). Hvert fellesrådesområde består av ett eller flere sokn. Soknet er grunnenheten i Den norske kirke.

Nord-Østerdal prosti består av 6 fellesrådsområder: Os, Tolga, Tynset, Rendalen, Alvdal og Folldal. Prosten leder prestetjenesten i prostiet og har kontor på Tynset.

Nord-Østerdal prosti tilhører Hamar bispedømme.
(Se Hamar bispedømmes hjemmeside: http://www.kirken.no/hamar/ )