Folldal kirkelige fellesråd. Kontonr. 1895.08.08620, vipps 69 58 25. Kontonr. nytt orgel: 1822.31.91157, vipps 75 65 50
Tilgjengeligheitserklæring

Tilgjengelighetserklæring for folldal.kirken.no

Les tilgjengelighetserklæringen
KALENDER

torsdag 11 juli
Folldal kirke
søndag 14 juli
Tollevshaugen (Grimsdalen, Dovre)
søndag 21 juli
Uppigard Streitlien bygdetun
søndag 11 august
Døllia, Einunndalen
Eysteinkyrkja
søndag 25 august
Folldal kirke
søndag 1 september
Dalen kyrkje
søndag 8 september
Tron ungd.senter

Fredningstid og feste

Fredningstid, festavgift og urnegrav

Fredningstid av gravstedet

Fredningstiden for både kistegravsted og urnegravsted er 20 år. Dette vil si at en fredet grav ikke kan benyttes om igjen før fredningstiden har utløpt. Også på et familiegravsted med to eller flere graver festet ved siden av hverandre, kan kun de ubenyttede gravene tas i bruk i fredningstiden.

Festeavgift 

Når det opprettes en ny grav, betales det ikke festeavgift for de første 20 år dersom avdøde hadde bopel i kommunen (Gravferdsloven § 6).
Dersom det reserveres en grav ved siden av (dobbeltgrav), betales det festeavgift på denne.  

Når det settes ned urne eller kiste på et slikt familiegravsted, fornyes festeavtalen for hele gravstedet og det betales festeavgift, slik at fredningstiden på 10 år opprettholdes.

Festeavgiften i Folldal er 180,– kroner pr. år (gjeldende fra 2024). Festeperioden er 10 år.

Urnegravsted

Det betales ikke festeavgift for de første 20 årene. Dersom det settes ned ny urne før denne tiden har gått, betales det ikke festeavgift, men festeperioden forlenges med nye 20 år. Ved kremasjon betales kremasjonsavgift.

 

Øvrige bestemmelser

Gravstedet festes første gang for 20 år med rett til fornyelse. Bare én person kan stå som fester av en grav, og ingen kan gravlegges der uten festers samtykke. Når festeren dør, går dennes rett over til ektefelle eller nærmeste slekt i opp– eller nedadstigende linje. Det bør diskuteres på forhånd i familien hvem som skal stå som fester for å unngå uklarhet om bruken av gravstedet.

Når festeavtalen går ut, sender kirkekontoret ut skriftlig melding om dette. Det hender at slike varsler ikke når fram til rette person, dels på grunn av adresse– eller navneforandring, dels av andre grunner. Kommer brev i retur eller adressen mangler, blir det satt opp et varselkort på graven. Har ikke festeren meldt seg innen 2 måneder, blir gravminnet fjernet og oppbevart i 6 måneder før graven blir slettet og gravminnet makulert.

Husk å melde fra til kirkevergen om adresse– eller navneforandring. Oppsigelse eller overdragelse av feste må gjøres skriftlig.

Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00
soknepresten@folldal.kirken.no   
kyrkjevergen@folldal.kirken.no 

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem