Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
Kirkegårder

KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Folldal kirkegård

Før 1749 gravla folldølene sine døde i Dovre eller i Lilleelvdalen (Alvdal). Første parsellen til egen kirkegård ble anlagt midt på 1700-tallet, da Folldals første kirke ble bygd på Krokhaug. Siste utvidelse av kirkegården ble vigslet i 2001.

https://folldal.kirken.no/img/11_07_07_Folldal_Kirkegaard/Folldal_k.gaard_web_1.jpgNedenfor selve kirkegården finnes det en minnelund (bildet under) hvor noen av de eldre gravminnene er satt opp. Minnelunden ble rustet opp sommeren 2009.


https://folldal.kirken.no/img/11_07_07_Folldal_Kirkegaard/Varen_2010_2.jpg