Folldal kirkelige fellesråd. Kontonr. 1895.08.08620, vipps 69 58 25. Kontonr. nytt orgel: 1822.31.91157, vipps 75 65 50
KALENDER

søndag 17 desember
Dalen kyrkje
Folldal kirke
onsdag 20 desember
Folldal kirke
torsdag 21 desember
Folldal kirke
søndag 24 desember
Egnund kapell
11:00
Folldal Bo- og Servicesenter
Dalen kyrkje
Folldal kirke

Folldal kirkegård

 

Før 1749 gravla folldølene sine døde i Dovre eller i Lilleelvdalen (Alvdal). Første parsellen til egen kirkegård ble anlagt midt på 1700–tallet, da Folldals første kirke ble bygd på Krokhaug. Siste utvidelse av kirkegården ble vigslet i 2001. 

Nedenfor selve kirkegården finnes det en minnelund (bildet nederst) hvor noen av de eldre gravminnene er satt opp. Minnelunden ble rustet opp sommeren 2009.

https://folldal.kirken.no/img/11_07_07_Folldal_Kirkegaard/Folldal_k.gaard_web_1.jpghttps://folldal.kirken.no/img/11_07_07_Folldal_Kirkegaard/Varen_2010_2.jpg

Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem