Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
Kirkegårder

KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Egnund kirkegård

Ved Egnund ble gravplassen etablert i 1920-årene, over 50 år før kapellet ble bygd.

Til kirkegården ved Egnund sokner de som bor lengst nordvest i Alvdal kommune og sørøst i Folldal kommune.

https://folldal.kirken.no/img/11_07_07_Egnund_kirkegaard/Egnund_kpl_vaar.JPG