Folldal kirkelige fellesråd. Kontonr. 1895.08.08620, vipps 69 58 25. Kontonr. nytt orgel: 1822.31.91157, vipps 75 65 50
Aktiviteter

KALENDER

søndag 4 desember
Dalen kyrkje
søndag 18 desember
Dalen kyrkje
Folldal kirke
mandag 19 desember
Folldal kirke
Folldal kirke
lørdag 24 desember
Folldal Bo- og Servicesenter
Egnund kapell
Dalen kyrkje

Diakoni

Diakoni

Innsamling av klær og utdeling av gavebok til 70–årsjubilanter er noen av de diakonale tiltakene i Folldal. Diakoni betyr "tjeneste", og innebærer ulike hjelpetiltak i menigheten. I Folldal er for tiden disse diakonale tiltakene i gang: 

Innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp.
Gjennomføres tirsdag før palmesøndag hvert år, med konfirmanter som bøssebærere. (Digital aksjon i 2020 og 2021) 

Gavebok til 70–årsjubilanter.  I 2005 utgav menighetene i Folldal ei lita bok som inneholder bilder fra Folldal samt tekster fra våre kulturskatter lokalt, nasjonalt og globalt. Boka kom i ny utgave i 2019, og deles ut fortløpende til alle kirkemedlemmer som fyller 70 år. Så langt det er mulig, gis boka ved et personlig besøk til jubilantene i menigheten.


Sommertur. 
Busstur (dagstur) arrangeres i løpet av sommeren. Sommeren 2022 reiste vi via Oppdal til Kvikne og tilbake om Tynset. 

Besøksdag fra sykehjemmet til kirken og kirkegården. I samarbeid med Folldal Bo– og Servicesenter arrangeres en besøksdag til Folldal kirke og kirkestue med andakt og sosialt samvær. Samtidig er det anledning til å besøke gravsteder for dem som ellers ikke så lett kan besøke kirken og kirkegården. Det er også et tilsvarende opplegg for Dalen kyrkje.

https://folldal.kirken.no/img/12_08_06_Diakoni/Vingelen_krk_web.JPG

Fra sommerturen til Vingelen for en tid siden.   

 

Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem