Folldal kirkelige fellesråd. Kontonr. 1895.08.08620, vipps 69 58 25. Kontonr. nytt orgel: 1822.31.91157, vipps 75 65 50
Tilgjengeligheitserklæring

Tilgjengelighetserklæring for folldal.kirken.no

Les tilgjengelighetserklæringen
Aktiviteter

KALENDER

lørdag 1 juni
Dalen kyrkje
søndag 16 juni
Folldal kirke
torsdag 11 juli
Folldal kirke
søndag 14 juli
Tollevshaugen (Grimsdalen, Dovre)
søndag 21 juli
Uppigard Streitlien bygdetun
søndag 11 august
Døllia, Einunndalen
Eysteinkyrkja
søndag 25 august
Folldal kirke

Diakoni

Diakoni

Innsamling av klær og utdeling av gavebok til 70–årsjubilanter er noen av de diakonale tiltakene i Folldal. Diakoni betyr "tjeneste", og innebærer ulike hjelpetiltak i menigheten. I Folldal er for tiden disse diakonale tiltakene i gang: 

Innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp

Gjennomføres tirsdag før palmesøndag hvert år, med konfirmanter som bøssebærere (digital aksjon i 2020 og 2021).  


Gavebok til 70–årsjubilanter  

I 2005 utgav menighetene i Folldal ei lita bok som inneholder bilder fra Folldal samt tekster fra våre kulturskatter lokalt, nasjonalt og globalt. Boka kom i ny utgave i 2019, og deles ut fortløpende til alle kirkemedlemmer som fyller 70 år. Så langt det er mulig, gis boka ved et personlig besøk til jubilantene i menigheten.


Sommertur 

Busstur (dagstur) arrangeres i løpet av sommeren. Sommeren 2022 reiste vi via Oppdal til Kvikne og tilbake om Tynset. 

Besøksdag fra sykehjemmet til kirken og kirkegården

I samarbeid med Folldal Bo– og Servicesenter arrangeres årlige besøksdager til Folldal kirke og kirkestue med andakt og sosialt samvær. Samtidig er det anledning til å besøke gravsteder for dem som ellers ikke så lett kan besøke kirken og kirkegården. Enkelte år har turen gått til Egnund kapell. Det er også et tilsvarende opplegg for Dalen kyrkje.

https://folldal.kirken.no/img/12_08_06_Diakoni/Vingelen_krk_web.JPGFra sommerturen til Vingelen for en tid siden.   

 

Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00
soknepresten@folldal.kirken.no   
kyrkjevergen@folldal.kirken.no 

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem