Folldal kirkelige fellesråd. Kontonr. 1895.08.08620, vipps 69 58 25. Kontonr. nytt orgel: 1822.31.91157, vipps 75 65 50
Tilgjengeligheitserklæring

Tilgjengelighetserklæring for folldal.kirken.no

Les tilgjengelighetserklæringen
Aktiviteter

KALENDER

torsdag 18 april
Folldal kirke
søndag 21 april
Dalen kyrkje
søndag 28 april
Rondaheim
torsdag 9 mai
Egnund kapell
søndag 12 mai
Folldal kirke
fredag 17 mai
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 19 mai
Dalen kyrkje

Barn

 

Her finner du opplysninger om tilbudet til barn og unge (trosopplæring) i Folldal, samt gode linker til Internett. 

 

 

Babysang og småbarnsang

Dette tilbudet er for de minste barna, i samarbeid med Frivilligsentralen. Stedet er kirkestua ved Folldal kirke. 

Lys Våken og Tårnagenter 

Første helgen i advent arrangeres Lys Våken. Målgruppen er alle som går i 6. klasse. Arrangementet inkluderer overnatting i kirken. 
På vårparten inviteres 3.– og 4.–klassingene til Tårnagenthelg, med blant annet utforsking av kirkerom og kirketårn, bibelhistorier, salmer og sanger. 
Begge arrangementene avsluttes med gudstjeneste og kirkekaffe. 

https://folldal.kirken.no/img/15_05_01_Taarnagenter_2015/Taarnagenter_2015_web_2.JPG

 

 

 

 


Fire– og seksårsbok 

På høsten får fireåringene tilbud om en lørdagssamling med innøving av en "minimusikal". Søndagen etterpå er det gudstjeneste med framføring av musikalen og utdeling av bok ("Min kirkebok") og kirkekaffe.
"Helt førsteklasses" heter et opplegg for seksåringer. Dette omfatter en lørdagssamling med deltakelse på gudstjeneste, utdeling av bok og kirkekaffe søndagen etterpå. 

Leirer, Tron ungdomssenter

I samarbeid med Tron ungdomssenter ved Tynset arrangeres  leirer som en del av trosopplæringen


Linker til Internett 

https://www.kirken.no/nb–NO/dap–i–den–norske–kirke/ 
http://www.iko.no

 

 

 

 

 

 

.

 

 


 
Kontaktinfo

Folldal kirkekontor
Gruvvegen 7, 2580 Folldal
62 49 10 00
soknepresten@folldal.kirken.no   
kyrkjevergen@folldal.kirken.no 

Selvbetjening - medl.register

https://kirken.no/medlem