Den Norske Kyrkja
Folldal kirkelige fellesråd
Aktiviteter

KALENDER

søndag 7 mars
Folldal kirke
søndag 21 mars
Folldal kirke
Dalen kyrkje
torsdag 1 april
Folldal kirke
fredag 2 april
Dalen kyrkje
søndag 4 april
Folldal kirke
Dalen kyrkje
søndag 18 april
Folldal kirke

Samtalegrupper

Ønsker du å delta i en samtalegruppe, finnes det for tiden to muligheter i Folldal:


Bibelgruppe.
Samtalegruppe for etterlatte (sorggruppe).
 

Nærmere opplysninger på kirkekontoret.